SF- CARAVAN PIELISEN-KARJALA RY

Rekiniemi on auki myös matkailijoille, seurataan tilannetta ja viranomaisten ilmoituksia.

Saunavuorot

NAISET:  klo 17.30-19.00
MIEHET: klo  19.00-20.30

Perhesaunavuoroja saunavuorojen ulkopuolella. Talviaikanankin sauna lämpiää, vuorot sovitellaan tilanteen mukaan.
Tapahtumien aikana saunavuorot voi muuttua! 

ks. Fb VuonisLife. Yhdistyksen kehittämishanke Vaara-Karjalan  Leader-hanke Rekiniemihanke on hyväksytty 21.12.2020 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksessa lukuunottamatta toimiston kassajärjestelmää.


SF-Caravan Pielisen-Karjala ry: vuosikokous pidetään 6.5.2023 klo 12.00 Rekiniemen majalla. Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat ja muut asiat. 

Vaara-Karjalan Leader-hankkeesta, Rekiniemihanke 
Maa-alueen kunnostus on tehty. 2022 laitetaan sähkökaapit ja pintaa vielä kunnostetaan 
Maja on lämpöeristetty ja keittiönurkkaus uudistettu, sekä vedetty vesi- ja viemäri. Lämmitys hoidetaan ilmalämpöpumpulla
Lasten leikkipaikka on uudistettu
Toimisto/keittiörakennuksen pohjatyöt on tehty. Vedetty viemäröinti ja vesijohdot. Hirret tulee tammi-helmikuun vaihteessa, jolloin työtä jatketaan siten että saadaan kevään aikana valmiiksi.

Toimisto/Keittiö rakennusta rakennetaan. Meneillän sisätilojen rakentaminen.Touko/kesäkuun vaihteessa melko valmista. 
Ulkosähköt uusitaan kevään 2022 aikana
Talkootyötä on tehty hankkeessa paljon, 
 

Toimistoon on hankittu Jeemly-kassajärjestelmä 
Hankittu kaksi SUP-lautaa ensikesäksi
Matkailukausi 2021 oli vilkas, henkilövuorokaudet lisääntyivät edellisestä vuodesta 943:lla vuorokaudella, ollen 7678vuorokautta

MAHDOLLISISTA MUUTOKSISTA ILMOITAMME NETTISIVUILLA. 


Hallitus, vuosikokous 2022 vuosikokous 2024 vuosikokous 

- valinnat vuosikokous 7.5.2022
Uusien sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi kaksi vuotta, vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

Puheenjohtaja, jäsenasiat:
Aulis Nevalainen
0400-278035 (SF-C 087206)
aulisnevalainen(a)hotmail.com

Sihteeri:
Ritva Keronen (SFC 052136)
0406716252
rkeronen@gmail.com 
 

Varapuheenjohtaja:

Timo Leppänen (SFC 012791)
044-2700072   
timoleppanen45@gmail.com 
 

Hallituksen jäsenet

Kauko Pekkarinen
GSM 044 335 5893, (SF-C 52894)
kauko.pekkarinen(a)pp2.inet.fi

Esa Parkkila (140145)
0400222207
parkkila.esa@gmail.com

Juha Immonen (SFC 015093)
05036247702
juha.immonen@windowslive.com

Lauri Ihalainen (SFC 096754)
0500211950
tiltu97@hotmail.com 

Rahastonhoitaja:
HT-Tilit Henna Anttonen, Ahveninen  (hallituksen ulkopuolinen)

Tiedote 7.5.2022 pidetystä vuosikokouksesta
Vuoskokoukseen osallistui 13 jäsentä

Käsiteltiin vuoden 2021 toimintakertomus ja tilinpäätös ja tilitarkastajan lausunto
Toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin yksimielisesti
Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

Käsiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022 jotka hyväksyttiin 
Valittiin hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet kaksivuotiskaudeksi (yllä)
Käytiin läpi Vaara-Karjalan Leader- Rekniemihankkeen toteumista sekä suunnitelmaa hankkeen eteenpäinviemisen suunnitelmasta.
Alueen kävijämäärä kasvoi 943 henkilövuorokaudella
Taloustilanne oli hyvä
On hankittu polkuvene ja kaksi SUP-Lautaa 
Uusittu Cinngcat -koneeseen nestemoottorit
Alue täyttää 40 - vuotta  

Leader-Rekniemihanke 
Toteutunutta: Maa-alue kunnostettu, kaipaa vielä pintaan materiaalia ja sähköistäminen
Maja/oleskeltilan kunnostaminen tehty
Lasten leikkipaikka kunnostettu

Toimisto/Keittiö rakennus työn alla. Syksyllä 2021 tehtiin pohjtyöt aina lattianvalua myöten. Maaliskuulla tuli hirret ja menillään sisustustyöt. Väliseinät tehty. Ovet ja ikkunat paikoillaan. Maalaustyöt ulkopinnoille tehty. Työt jatkuu sisäseinien paklaamisella ja lattiapintojen laitoilla. Tavoitteena valmista toujo/kesäkuun vaihteessa. Talkootyötä on tehty paljon. Kiitos siitä tekijöille. 

Tiedote 17.4.2021 pidetystä vuosikokouksesta
Henkilövalintoja ei ollut, koska valinnoissa on kasivuotiskausi
Hyväksyttiin toimintaketomus vuodelta 2021
Hyväksyttiin tilit ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille
Tlinpäätös on n. 12000 euroa plussalla. 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021 
Käsiteltiin myös Leader- hankkeen kustannusarvio 
Koronan takia alue oli suljettuna 15.3. - 14.5. 2020 
Matkailijamäärä kasvoi edellisestä vuodesta n. 20 % Henkilövuorokaudet kasvoivat 611 vuorokaudella.
Markailuajoneuvot tekivät hyvin kauppansa ja kotimaan matkailu oli suosiossa, jok näkyi myös Rekiniemessä
Alue sai paljon kiitosta rauhallisuudestaan ja siisteydestä
Taloudellinen tilanne oli hyvä 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa  360 jäsentä
Alueelle hankittiin polttopuita 40m3
Alueen Riviera kunnostetiin, sekä kalanperkauspaikka
Hankittiinn uusi lumilevy työkoneeseen
Uusittiin saunan lauteet ja kiuas
Isäntäpäivystys saaatiin hoidettua siten että osa teki lisävuoroja 
Alueella oli kaksi palkkatukityöntekijää kesäkuun puolivälistä elokuun loppuun, sekä koululaisharjoittelija heinäkuun 2020
Oltiin jäsenenä CaravanHuiput-ketjussa
Käsiteltiin ja hyväksyttiin Rekiniemihankkeen leiritoimisto/keittiö hankkeeseen mukaan.
Ely- keskus ei hyväksynyt Tekantin Jeemly- kassajärjestelmää Lieder-hankkeeseen
21.12. Pohjois-Karjalan ELY- keskus hyäksyi Rekniemihankkeen, jonka kokonaikustannusarvio on 253000,00 euroa
Julkisen rahoituksen osuus on n. 101000,00 euroa 50% toteutuvista kustannuksista
Päätettiin hankkia kuitenkin em. kassajärjestelmä
Tapahtumat peruttiin koronan takia 
Siivousta tehostettiin koronapandemian takia
Saunavuoroilla oli sositus 6 hlöä kerralla löylyhuoneessa.
16.6 Palotarkastaja suoritti palotarkastuksen
20.6 Kalanperkauspaikan luona syttyi pieni maastopalo, joka saatiin sammumaan omin voimin.
Lieksan kaupunginjohtaja vieraili alueella 31.10. Käytiin hyvä keskustelu alueesta ja sen kehittämisestä.