SF- CARAVAN PIELISEN-KARJALA RY


- huoltotilat  toimivat normaalisti 
- Saunominen on mahdollista erityisjärjestelyin, huomioiden hallituksen ja   viranomaisten linjaukset ja suositukset mm. etäisyydet toisiin  
- siivoustason pitäminen THL:n suosituksen mukaisena
- alueella olijoille, vierailijoille jaetaan toimintaohjeet
- toimistopalvelu hoidetaan poikkeusjärjestelyin. 
- kalastus,- ja muut palvelut toimivat lähes normaalisti
- toivomme yhteistä vastuuta tämän tilanteen huomioimisesta omassa toiminnassamme
- alueen kehittämissuunnitelmia lykätään tuonnemmiksi   

- mikäli maan hallituksen tai viranomaisten taholta tulee uusia päätöksiä, käsittelemme
  asiaa uudelleen. 


MAHDOLLISISTA MUUTOKSISTA ILMOITAMME NETTISIVUILLA. 


Hallitus, vuosikokous 2020 vuosikokous 2022 vuosikokous 
- valinnat vuosikokous 14.3.2020 

Uusien sääntöjen mukaan hallituksen toimikausi kaksi vuotta, vuosikokouksesta vuosikokoukseen.

Puheenjohtaja, jäsenasiat: Aulis Nevalainen,  0400-278035 (SF-C 087206)
aulisnevalainen(a)hotmail.com

Sihteeri: Mervi Liiten puh. 040 5040998  mervi.liiten@lieksa.fi 

Varapuheenjohtaja: Kauko Pekkarinen
GSM 044 335 5893, (SF-C 52894)
kauko.pekkarinen(a)pp2.inet.fi

Esa Parkkila, Lappeenranta 

Anja Naumanen, Liperi  

Esko Kortelainen (SFC5837) Joensuu

Rahastonhoitaja: HT-Tilit Henna Anttonen, Ahveninen  (hallituksen ulkopuolinen)

Vuosikokous 14.3.2020 klo 12.00 Rekiniemen majalla 

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen päätösvalaisuuden toteaminen

3. Asialistan hyväksyminen
4. Kokouksen järjestäytyminen

5. Toimintakertomus v. 2019
6. Tilien käsittely v. 2019
7. Tilinpäätöksen hyväksyminen
8. Toiminnantarkastajan lausunto

9. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
10 Valitaan hallituksen puheenjohtaja v. 2020 vuosikokous - 2022 vuosikokous
11.Valitaan hallituksen jäsenet v. 2020 vuosikokous - 2022 vuosikokous
12.Toimintasuunnitelma ja talousarvio v. 2020
13.Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
14.Päätetään matka-ym. korvauksista
15.Valitaan edustajat liiton kokouksiin ja muihin elimiin
16.Käsitellään jäsenten esittämät asiat 
17.Kokouksen päättäminen 

 

Vuosikokouksessa 14.3.2020 päätettyä 
- Käsiteltiin toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019 jotka hyväksyttiin yksimielisesti. Myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollsille
- Kasiteteltiin ja hyväksytiin talousarvio vuodelle 2020
- Käsiteltiin perusteelisesti toimintasuunnitelma v 2020.
  - siihen liiittyen on Vaara-Karjalan Lieader- toimiston kanssa käyty keskusteluja Leader avustusmahdollisuuksista investoinneissa.
  Hanke käsittelisi seuraavia investointeja:
  - Majan lämpöeristäminen, keittiötilan uudistaminen, vesi-ja viemärilinjan vetäminen
  - Lasten leikkipaikan kunnostaminen, kiikku ja muita välineitä
  - Alueen valaistus
  - Kassajärjestelmän  Jeemly- hankinta
  - Toimiston takaisen alueen kunnostaminen


  - Uutena hankintana on uusi leiritoimisto/ keittiötitila teltan paikalle, hallituksen päätös
  - Vaara-Karjalan kanssa toteuttettava Leader-hanke on edennyt hakemuksen tekemiseksi  edellä hyväksytyistä hankkeista.
Näistä on tarkoitus koota yksi Leader - hanke, joka täytyy hakea tämän vuoden aikana. Hankkeiden toteuttamsiaikaa on 2022 vuoden loppuun saakka
Hankkeisiin on mahdollista saada Leader - avustusta enintään 50 % saakka kustannuksista, jos Vaara-Karjalan Leader:in - hallitus hyväksyy hankkeen.

- Palkataan palkkatuella kesätyöntekijöitä, sekä mahdollisesti koululaisharjoitelija heinäkuun ajaksi toimistoon.
- Muut maksut pidetään ennallaan paitsi sähkömaksua maksetaan koko vuoden ajalta siten että ,020 euroa KWH 1.1.-31.12.2020  vähintään 2 euroa 
  ilman mittaria 1.1.-30.4. ja 1.10. - 31.12. 8 euroa päivä  ja 1.5. - 30.9. 5 euroa päivä

 

Vuosikokouksessa päätettyä: 13.4.2019

- Alueen kunnostaminen, johon saatiin lupa Lieksan kaupungilta ja P-K:n ELY- keskukselta.
  Kunnostaminen koskee toimiston ja lammikon välistä aluetta, sekä Rivieran nostamisesta, sekä lammikon ja Jauhiaisen  
  välisen ojan kaivamista. Ns. "piippuhylly" jo siirrettiin syksyllä toimiston vieressä olevaan lammikkoon. Alueen 
  kunnostamisesta tehdään kunnostus- sekä rahoitussuunnitelma 2018 aikana.
- Hyväksyttiin toimintakertomus sekä tilit vuodelta 2018
- Hyväksyttiin talous-ja toimintasuunnitelma v. 2019.
- Päätettiin hankkia saunaan invanostin

- Päätettiin rakentaa majalle kävelysilta, joka täyttää liikuntarajoitteiden vaatimukset
- Rakennetaan uusi silta lammen ja Jauhiaisen väliin kaivetun ojan yli
- Hankittiin kaksi polkuautoa lisää 
- Hankitaan lisäkalustoa työkoneeseen, liitettävä kaivulaite, jolla voi kaivaa mm. kaapeliojia.
- Tasoitetaan matkailuajoeuvopaikkoja
- Kaadetaan puita alueelta